Proračuna Občine Domžale za leti 2020 in 2021 krepita zdravstvo, izobraževanje, šport in rekreacijo ter investicije v cestno infrastrukturo

18.10.2019 Darko M. 236