Vabilo k oddaji ponudbe za sklenitev prodajne pogodbe za zemljišče parc.št. 917/2 v k.o. Homec

23.06.2020 Darinka Ž. 153
23.06.2020
Objave in pozivi
13.07.2020 ob 23:59
NE