OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ŠIRITEV KMETIJE ČERNIVEC V ZGORNJIH JARŠAH

9. 3. 2021 Alenka K. 292
09.03.2021
Javna naznanila in razgrnitve
Do preklica
NE