Obvestilo o javni razgrnitvi Izhodišč za pripravo prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale

28. 5. 2021 Jana G. 148
28.05.2021
Javna naznanila in razgrnitve
Do preklica
NE