Nahajate se:
Domov Občina Občinski svet 23. seja Občinskega sveta

23. seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 16.11.2017 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Občinski program varnosti Občine Domžale (Št. 10 - 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 21.11.2013
Konec veljavnosti: 20.11.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 (Št. 9 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 21.11.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2018 (Št. 9 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 21.11.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za nadgradnjo Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik (Št. 9 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 01.01.2018
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah Odloka o štipendiranju v občini Domžale (Št. 9 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 05.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o določitvi naselij, iz katerih se sofinancirajo prevozi učencev v osnovno šolo (Št. 9 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 01.12.2017
Sklep o sprejemu cene storitve pomoč družini na domu (Št. 9 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 01.12.2017
Sklep o seznanitvi z varnostno oceno za leto 2016 ter sprejem občinskega programa varnosti Občine Domžale (Št. 9 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 16.11.2017
Občinski program varnosti Občine Domžale (Št. 9 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.11.2017
Začetek veljavnosti: 20.11.2017
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo