Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Maksimilijan KARBA
  • član Jure KOSTANJŠEK
  • član Blaž VIDIC
  • član Slavko LENARŠIČ
  • član Marjan RAVNIKAR
  • član Vlado JERANT
  • član Franc KOZINC