Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Maksimilijan KARBA
  • član, Jure KOSTANJŠEK
  • član, Blaž VIDIC
  • član, Slavko LENARŠIČ
  • član, Marjan RAVNIKAR
  • član, Vlado JERANT
  • član, Franc KOZINC