Nahajate se:
Domov Občina Občinski svet 24. seja Občinskega sveta

24. seja Občinskega sveta

Seja je potekala dne 14.12.2017 ob 16.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Sklep o sprejemu novih cen programov vrtcev v občini Domžale (Št. 10 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 01.01.2018
Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta - LEK (Št. 10 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 14.12.2017
Letni izvedbeni program kulture občine Domžale za leto 2018 (Št. 10 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 14.12.2017
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Št. 10 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 14.12.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o sprejemu Programa dela Občinskega sveta Občine Domžale za prvo polletje 2018 (Št. 10 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 14.12.2017
Sklep o izdaji mnenja v postopku imenovanja ravnatelja/direktorja Srednje šole Domžale - Gimnazija (Št. 10 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 14.12.2017
Sklep o izdaji mnenja v postopku imenovanja ravnatelja Srednje šole Domžale - Poklicna in strokovna šola (Št. 10 - 2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2017
Začetek veljavnosti: 14.12.2017