11. seja občinskega sveta

6. 12. 2023 789
Seja je potekala dne 21.12.2023 ob 16.00
VABILA IN ZAPISNIKI DELOVNIH TELES
Klikni tukaj za prikaz prilog
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
ZAPISNIK
Klikni tukaj za prikaz prilog
ODGOVORI NA SVETNIŠKA VPRŠANJA
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2024 (Št. 18 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Domžale za leto 2025 (Št. 18 - 2023)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.12.2023
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DŽ-79 (Št. 1 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.01.2024
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale (Št. 1 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o določitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Domžale (Št. 1 - 2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2023
Začetek veljavnosti: 23.01.2024
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro