V MAJU DVE JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNITEV IN SPREMEMB OBČINSKIH PODROBNIH PROSTORSKIH NAČRTOV

14. 5. 2024 83