Osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah

05.02.2020 Darko M. 491
05.02.2020
Javna naznanila in razgrnitve
04.03.2020 do 23:59
NE