SKLEP O SPREJEMU NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETI 2024 IN 2025

29. 3. 2024 321
29.03.2024
Objave in pozivi
Do preklica