Nahajate se:
Domov Objave Občinski predpisi

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava«

Predpisi, na katere predpis vpliva