Nahajate se:
Domov Objave Št. 8 - 2013

Št. 8 - 2013

23. 9. 2013 648
Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale (Št. 8 - 2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2013
Začetek veljavnosti: 08.10.2013
Konec veljavnosti: 11.10.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi uličnega sistema v naselju Preserje pri Radomljah (Št. 8 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2013
Začetek veljavnosti: 24.09.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje občinskih cest" (Št. 8 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2013
Začetek veljavnosti: 08.10.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Urejanje in vzdrževanje javnih cest
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (Št. 8 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2013
Začetek veljavnosti: 08.10.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi
Sklep o registriranju dodatne dejavnosti 35.119 Druga proizvodnja električne energije (Št. 8 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2013
Začetek veljavnosti: 19.09.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pravo in pravne zadeve
Odlok o spremembi Odloka o izdajanju javnega glasila "Slamnik" (Št. 8 - 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2013
Začetek veljavnosti: 24.09.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinsko glasilo