Nahajate se:
Domov Objave Št. 10 - 1999

Št. 10 - 1999

7. 10. 1999 681
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja J 3 Srednje Jarše »ob razbremenilniku« in J 4 Jarše center (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o lokacijskem načrtu za območje povezovalne ceste J 5 /severni podaljšek Trdinove/ (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Odlok o zazidalnem načrtu območja Novi Dragomelj 1 (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v Občini Domžale (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Drugo
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Konec veljavnosti: 14.06.2001
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Ostalo
Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo lokalne ceste skozi Dragomelj na odseku most čez Pšato - priključek na regionalno cesto (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Lokacijski načrt (LN)
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju nadarjenih učencev in študentov v občini Domžale (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 22.10.1999
Konec veljavnosti: 03.08.2000
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Konec veljavnosti: 27.06.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dob (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda "Vrtec Domžale" (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 15.10.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Vrtci
Pravilnik o spremembah Pravilnika o ugodnem kreditiranju likvidnostnih težav zasebnikov in malih podjetnikov (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 30.09.1999
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Jamstva, kompenzacije, krediti
Tarifa občinskih upravnih taks (Št. 10 - 1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Sklep o imenovanju Komisije za ugotavljanje nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 29.09.1999
Konec veljavnosti: 29.11.2002
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Domžale (Št. 10 - 1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Nadzorni odbor
Začetek veljavnosti: 08.10.1999
Konec veljavnosti: 07.06.2007
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Nadzorni odbor